copy variables to task description

Potentially for use where tasks are generated outside of workflow:


var grTask=new GlideRecord('sc_task'); if (grTask.get('number', 'SCTASK0011254')){ var keys = []; var set = new GlideappVariablePoolQuestionSet(); set.setRequestID(grTask.request_item); set.load(); var vs = set.getFlatQuestions(); var description =''; for (var i=0; i < vs.size(); i++) { if(vs.get(i).getLabel() != '' && vs.get(i).getDisplayValue() != '' && vs.get(i).getDisplayValue() != 'false') { description = description +vs.get(i).getLabel() + " : " + vs.get(i).getDisplayValue() + "\n"; } } gs.print(description); }

Comments

Popular posts from this blog

GlideRecord setValue

URL link in addInfoMessage