GlideappVariablePoolQuestionSet features (Service Catalog variables)

  var emptyVariables = [];

var readonlyVariables = []; var keys = []; var set = new GlideappVariablePoolQuestionSet(); set.setRequestID(current.request_item); set.load(); var vs = set.getFlatQuestions();

for (var i = 0; i < vs.size(); i++) { var sDisplVal = vs.get(i).getDisplayValue().toString();//--Display Value var sLabel = vs.get(i).getLabel().toString();//-- label text var sField = vs.get(i).getName().toString();//--variable name (e.g. requested_for) }

Comments

Popular posts from this blog

GlideRecord setValue

URL link in addInfoMessage